Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Logo i inne pliki
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro | Kontakt
Informacja Turystyczna
        Nabory wniosków:
  Drugi nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi
•  Mikroprzedsiębiorstwa

  Pierwszy nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln. I
•  Różnicowanie działaln. II
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln.
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Konsultacje
•  Interpretacje
•  Księga Wizualizacji
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Interpretacje
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Uchwały Organów LGD
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Kwartalnik LGD
•  Przykłady działań
•  Materiały ze szkoleń
•  Zapytania ofertowe
Kwartalnik LGD
9 nowych opracowań
        Warto wiedzieć:
Poszukaj Swoje LGD
        Koniecznie zobacz:
Wschodnia Małopolska na Rowerze
Smak na Produkt
Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej
Wiejski Smak Europy
Smak na Produkt
1914-1918 Wspomnienie dróg do Europyt
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Aplikacja SmartSAD
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  NIE PRZEGAP !!! PROW 2014 - 2020
Nowy PROW 2014 - 2020
  OBSZARY DZIAŁANIA:
  Wiadomości lokalne | Aktualności:

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, druk i dostawe do biura LGD Dunajec-Biała kalendarzy ściennych tzw PLANER na 2017 rok.
2016.10.03
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Opracowania graficznego, druku i dostawy do biura LGD Dunajec-Biała kalendarzy ściennych tzw PLANER na 2017 rok. więcej ...

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, druk i dostawe do biura LGD Dunajec-Biała kalendarzy trójdzielnych na 2017 rok.
2016.10.03
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Opracowania graficznego, druku i dostawy do biura LGD Dunajec-Biała kalendarzy trójdzielnych na 2017 rok. więcej ...

UWAGA w dn. 19.09.2016 BIURO NIE CZYNNE
2016.09.18
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2016 roku (tj. poniedziałek) Biuro LGD Dunajec-Biała będzie nie czynne z powodu wyjazdu na szkolenie.

Zapytanie ofertowe na promocje LGD Dunajec-Biała w Gminie Wojnicz.
2016.09.18
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów promocji LGD Dunajec-Biała w Gminie Wojnicz. więcej ...

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, druk i dostawy do biura LGD Dunajec-Biała ulotek promocyjnych.
2016.09.18
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Opracowania graficznego, druku i dostawy do biura LGD Dunajec-Biała ulotek promocyjnych. więcej ...

spotkania informacyjne dla grup defaworyzowanych
2016.09.10
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkania informacyjne dla grup defaworyzowanych nt. możliwoœci pozyskania œrodków i realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoœć. więcej ...

Rodzinne wędrówki w Jamnej
2016.09.10
Stowarzyszenie "Jamna dla pokoleń" realizuje zadanie publiczne pn."Rodzinne wędrówki w Jamnej". Projekt jest adresowany do dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków z Tarnowa i powiatu tarnowskiego i jest œwietnš propozycjš rekreacji dla całych rodzin na zakończenie lata. ... więcej ...

konkurs na projekt maskotki
2016.09.10
Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza" zaprasza do udziału w konkursie na projekt maskotki promujšcej "Specjały z Fasoli Piękny Jaœ". Do wygrania ciekawe nagrody ... więcej ...

Kobiety do Pracy
2016.09.10
Informujemy o rekrutacji do projektu "Kobiety do Pracy!" realizowanego przez EUROKONSULTANT w partnerstwie z Centrum Edukacji „SIGMA" w Tarnowie. Skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych kobiet więcej ...

NABÓR pracownika do biura LGD
2016.09.07
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała z siedzibą w Zakliczynie, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn ogłasza nabór pracownika do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR więcej ...

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego
2016.09.03
Konsultacje w zakresie potrzeby i zasad funkcjonowania na terenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. więcej ...

konkurs "Specjały z Fasoli Piękny Jaœ"
2016.09.03
Uprzejmie informujemy o konkursie organizowanym przez Spółdzielnię Socjalnš "Serce Pogórza", w ramach projektu "Specjały z Serca Pogórza". Do wygrania cenne nagrody, Zapraszamy. więcej ...

spotkania informacyjne dla mieszkańców
2016.09.03
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkania informacyjne dla mieszkańców nt. możliwoœci pozyskania œrodków i realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoœć. więcej ...

Wieś dla Smakoszy
2016.08.15
Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (33-114 Rzuchowa 1) serdecznie zaprasza lokalnych twórców ludowych, rzemieślników, producentów i rolników wytwarzających żywność wysokiej jakoœci (regionalną, tradycyjną, ekologiczną itp.) do współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej przy Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu pn "Wieś dla Smakoszy". więcej ...

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie ulotki informacyjnej jako druku bezadresowego
2016.07.30
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Przygotowania ulotki informacyjnej jako druku bezadresowego. więcej ...

Zapytanie ofertowe na Ewaluacje zewnętrzna LSR
2016.07.30
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Ewaluacji zewnętrznej LSR w LGD Dunajec-Biała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. więcej ...

Zapytanie ofertowe na Elektroniczna aplikacje do obsługi naboru wniosków - Platformy Oceny Projektów (POP)
2016.07.29
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Elektronicznej aplikacji do obsługi naboru wniosków - Platformy Oceny Projektów (POP). więcej ...

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i koordynacje imprezy plenerowej trwajšcej dwa dni
2016.07.29
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów zorganizowania i koordynacji imprezy plenerowej trwajšcej dwa dni. więcej ...

Zapytanie ofertowe na warsztaty z wykonania Wieńca Dożynkowego
2016.07.28
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów z wykonania "Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego". więcej ...

Zapytanie ofertowe na wizytówki, plakaty, roll-up, baner.
2016.07.27
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów opracowanie, wydruk wizytówek i plakatów, opracowanie, wykonanie roll-upu, opracowanie, wykonanie baneru. więcej ...

Zapytanie ofertowe na tablice informacyjną.
2016.07.27
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów wykonania i montażu Tablicy Informacyjnej Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała w ramach PROW 2014 – 2020. więcej ...

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w LSR
2016.07.06
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała przedstawia harmonogram konsultacji społecznych w zakresie wprowadzenia zmian w lokalnej strategii rozwoju (LSR) więcej ...

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzania zmian w LSR
2016.06.27
w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi aktualizacji dokumentów złożonych w grudniu 2015 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała w trakcie konkursu na wybór LSR w ramach PROW 2014-2020, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji tych dokumentów. więcej ...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
2016.06.24
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że 08 lipca 2016 r. tj piątek o godz 17:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. więcej ...


materiały na Walne Zebranie Członków

Działaj z nami - seniorami!
2016.06.19
Na proœbę Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zamieszczamy informacje nt. "Działaj z nami - seniorami!" - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujšcych teren województwa małopolskiego. więcej ...

1 Jarmark Dominikański w Jamnej za nami
2016.06.19
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała promowała się w dniu 19 czerwca 2016 roku w Jamnej podczas Pierwszego Jarmarku Dominikańskiego w Jamnej. więcej ...

Piknik Organizacji Pozarzadowych
2016.06.02
Gmina Pleśna zaprasza na Piknik Organizacji Pozarządowych który odbędzie się w niedzielę tj. 12 czerwca 2016 roku. więcej ...

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w LSR oraz załącznikach do LSR
2016.05.26
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała przedstawia harmonogram konsultacji społecznych w zakresie wprowadzenia zmian w lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz dodatkowych załącznikach, złożonych w trakcie konkursu na wybór LSR w grudniu 2015 r. więcej ...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
2016.05.24
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że 07 czerwca 2016 r. tj wtorek o godz 16:15 odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. więcej ...


materiały na Walne Zebranie Członków

UWAGA w dn. 02.05.2016 BIURO NIE CZYNNE
2015.05.01
Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 maja 2016 roku (tj. poniedziałek) Biuro LGD Dunajec-Biała będzie nie czynne. Zapraszamy 04 maja tj. w środe

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016 rok
2016.04.03
Serdecznie zapraszamy naszych beneficjentów do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich", która odbędzie się w terminie od 12 do 15 maja 2016 r. więcej ...

Poszukiwani lokalni rolnicy ekologiczni i tradycyjni!
2016.04.03
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w związku z uruchomieniem Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) a w nim sklepiku do sprzedaży bezpośredniej poszukuje rolników rolnictwa ekologicznego, rolników wytwarzających produkty tradycyjne, rolników wytwarzających produkty lokalnie na małą skalę beż użycia chemii. więcej ...

Fasola Piekny Jaś - zgłoszenia do końca marca!
2016.03.14
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że od dnia 08 marca 2016 roku Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała przejęła certyfikat i prawa wynikające z certyfikatu produktu regionalnego "Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca" lub "Fasola z Doliny Dunajca" oznaczonego Chronioną Nazwą Pochodzenia Unii Europejskiej. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zobowiązała się do pełnienia obowiązków wynikających z wymogów certyfikatu na całym obszarze uprawy „Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca” - to jest na obszarze jedenastu gmin ujętych w certyfikacie więcej ...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
2016.03.09
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że 23 marca 2016 r. tj środa o godz 16:30 odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. więcej ...


materiały na Walne Zebranie Członków

Strategia Rozwoju Lokalnego
2016.01.17
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała przedstawia Strategię Rozwoju Lokalnego dla obszaru Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. więcej ...


Wyniki zapytania ofertowego na kalendarze ściennych tzw PLANER
2016.10.23
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 2/10/2016 z dnia 03 pazdziernika 2016 roku na kalendarze ścienne tzw PLANER na 2017 rok. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na kalendarze trójdzielne
2016.10.20
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 1/10/2016 z dnia 03 pazdziernika 2016 roku na kalendarze trójdzielne na 2017 rok. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na ulotki promocyjne
2016.10.06
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 1/09/2016 z dnia 18 września 2016 roku na przygotowanie ulotki promocyjnej. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na ulotke informacyjnš
2016.08.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 7/07/2016 z dnia 30 lipca 2016 roku na przygotowanie ulotki informacyjnej jako druku bezadresowego. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na Ewaluacje zewnętrzna LSR.
2016.08.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 6/07/2016 z dnia 30 lipca 2016 roku na Ewaluacje zewnętrznš LSR w LGD Dunajec-Biała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na Elektronicznš aplikacje do obsługi naboru wniosków.
2016.08.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 5/07/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku na Elektronicznš aplikacje do obsługi naboru wniosków - Platformy Oceny Projektów (POP) w LGD Dunajec-Biała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na zorganizowanie i koordynacje imprezy plenerowej trwajšcej dwa dni.
2016.08.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 4/07/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku na zorganizowanie i koordynacje imprezy plenerowej trwajšcej dwa dni. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na warsztaty z wykonania "Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego".
2016.08.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 3/07/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z wykonania "Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego". więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na wizytówki, plakaty, roll-up, baner.
2016.08.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 2/07/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na opracowanie, wydruk wizytówek i plakatów, opracowanie, wykonanie roll-upu, opracowanie, wykonanie baneru. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie i montaż Tablicy Informacyjnej.
2016.08.18
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 1/07/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na wykonanie i montaż Tablicy Informacyjnej Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała w ramach PROW 2014 – 2020. więcej ...

Zapraszamy na warsztaty z wieńca
2016.08.17
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza do Pleśnej (gmina Pleśna), w dniu 18 sierpnia 2016 r. na warsztaty tworzenia tradycyjnego wieńca dożynkowego więcej ...

Zapraszamy do Ispu
2016.08.12
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza do Ispu (gmina Wojnicz), w dniach 13 i 14 sierpnia 2016 r. na tradycyjny pokaz lokalnego folkloru, zabawę w tradycyjnym stylu i pokaz wieńców dozynkowych. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na materiał promocyjny w lokalnej prasie
2016.07.19
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 4/06/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na materiał promocyjny w lokalnej prasie. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie ulotki informacyjnej
2016.07.19
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 3/06/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na wykonanie ulotki informacyjnej. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na wysyłke druków bezadresowych
2016.07.19
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 2/06/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na wysyłke druków bezadresowych. więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie strony internetowej
2016.07.19
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 1/06/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na wykonanie strony internetowej. więcej ...

Promocja rzemiosła, ginących zawodów i folkloru
2016.07.17
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zaprasza na promocje rzemiosła, ginących zawodów i folkloru w ramach XIV edycji Święta Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna w dniu 24 lipca 2016 roku (niedziela) więcej ...

Zapytanie ofertowe na materiał promocyjny w lokalnej prasie.
2016.06.24
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów opracowania i publikacji materiału informacyjnego w prasie obejmujšcej obszar LSR. więcej ...

Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotki informacyjnej.
2016.06.24
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Opracowania graficznego, druku i dostawy do biura LGD Dunajec-Biała ulotki informacyjnej. więcej ...

Zapytanie ofertowe na wysyłke druków bezadresowych.
2016.06.24
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów Wysyłki druków bezadresowych do wszystkich gospodarstw domowych na obszarze LGD Dunajec-Biała i podmiotów z obszaru LGD. więcej ...

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www.
2016.06.24
Zapytanie ofertowe na okreœlenie kosztów wykonania nowej strony internetowej dla LGD Dunajec-Biała. więcej ...

Festiwal Funduszy Europejskich w Tarnowie za nami
2016.06.19
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała promowała się w dniu 05 czerwca 2016 roku w Tarnowie podczas Festiwalu Funduszy Europejskich. więcej ...

Rodzinne wędrówki w Jamnej!
2016.06.19
Na proœbę Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jamna dla Pokoleń zamieszczamy informacje o projekcie pn."Rodzinne wędrówki w Jamnej" w tym zaproszenie do udziału w warsztatach krajoznawczych, historycznych, z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz life stylowych i prozdrowotnych. więcej ...

Piknik Organizacji Pozarzšdowych w Pleœnej za nami
2016.06.19
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała promowała się w dniu 12 czerwca 2016 roku w Pleœnej podczas Pikniku Organizacji Pozarzšdowych. więcej ...

Festiwal Funduszy Europejskich w Tarnowie
2016.06.03
w najbliższą niedzielę, 5.06.2016 r. w Tarnowie odbędzie się Festiwal Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie". Swoje stoisko będzie też miała nasza LGD więcej ...

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzania zmian w LSR
2016.05.24
w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi aktualizacji dokumentów złożonych w grudniu 2015 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała w trakcie konkursu na wybór LSR w ramach PROW 2014-2020, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji tych dokumentów. więcej ...

Podpisana umowa na LSR PROW 2014-2020
2016.05.15
W dniu 12 maja 2016 roku została podpisana umowa na wdrażanie nowej LSR na lata 2014-2020. więcej ...

Konferencja historyczna !
2016.05.06
Program konferencji i uroczystości dn. 6 V 2016r. w Lichwinie pt. "Cmentarze z I wojny światowej na terenie Gminy Pleśna i Powiatu Tarnowskiego. Odnowa – Ochrona – Pamięć" więcej ...

Lokalne Strategie Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 wybrane
2016.05.01
W wyniku zakończonej oceny 32 lokalnych strategii rozwoju z terenu Województwa Małopolskiego do realizacji zostały wybrane wszystkie w tym Lokalna Strategii Rozwoju naszej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. więcej ...

Znak ChNP dla Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca zagrożony!
2016.04.03
Czy grozi nam utrata tego Certyfikatu ? Taka groźba jest jak najbardziej realna! Tym bardziej, że jeśli w 2016 roku procesowi certyfikacji nie poddałby się przynajmniej jeden producent lub w 2016 roku nie zostanie nadany przynajmniej jeden certyfikat – Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca może zniknąć z Unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. więcej ...

Trwa 1 edycja budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego
2016.04.03
Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane więcej ...

Wyniki zapytania ofertowego na zakup drukarki
2016.03.03
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 11 luty 2016 roku na zakup drukarki. więcej ...

Zapytanie ofertowe na zakup drukarki.
2016.02.11
Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej z dupleksem dla LGD Dunajec-Biała. więcej ...

  ZOBACZ CO ZROBILISMY
100 projektów LGD Dunajec-Biała
  Instytucje współpracujące:

Skorzystaj z unijnego wsparcia na promocję żywności
2011.03.24
Od kilku lat Unia Europejska wpiera grupy producentów żywności m.in. w działalności informacyjno-promocyjnej. Celem unijnego działania jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności więcej ...


"Pomoc żywnościowa" i koniec roku kwotowego.
2011.02.11
Program "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej". Głównym celem działania jest ...

Rok kwotowy 2010/2011 powoli dobiega końca. W okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2011 r. dostawcy bezpośredni mają obowiązek złożyć informację roczną więcej ...

  Galerie:

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Łodzi
26-28.02.2010

fot. Jan Czaja (16 zdjęć)
Szkolenie członków Rady, Zarządu i pracowników Biura LGD Zakliczyn 20.11.2009
fot. Jan Czaja (7 zdjęć)

Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław
12-14.02.2010

fot. Jan Czaja (28 zdjęć)
Cmentarz Wojskowy nr 190 Janowice 20.11.2009
fot. Jan Czaja (20 zdjęć)
Mikołajkowy wernisaż ludzi twórczych 06.12.2009
fot. Jan Czaja (24 zdjęcia)
  Kalendarz Imprez i wydarzeń:
Styczeń 2013
Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Kiermasz promujący produkty i tradycje lokalne


2010.06.05-06

  Co można z nami robić?:
  Albumy zdjęć bez limitów!

  Zakładaj albumy i dodawaj zdjęcia bez ograniczeń, ile chcesz, kiedy chcesz!
  Zapomnij o ograniczeniach! Dodawaj je prosto z rodzinnego albumu!
  Możesz również wystawić wybrane zdjęcia na forum dyskusyjne!
  Portal scentralizowany wokół Twojej miejscowości!

  Zostań poinformowana(y) o każdej inicjatywie w Twoiej miejscowości!
  Dowiedz się jak Twoja wieś, miasteczko zmienia się! Co będzie się działo!
  A może masz własne koncepcje i pomysły ? zgłoś je ...
  Grupy zainteresowań!

  Załóż nową grupę lub stań się członkiem instniejącej!
  Jako założyciel masz całkowitą kontrolę nad tym kto może w niej być.
  Możesz stworzyć własne forum grupowe oraz kontrolować prywatność grupy, zdjęć
  oraz forum.
  Fora dyskuzyjne

  Spędź miło czas dyskutując na tematy w twoich zainteresowaniach!
  A może remontujesz stary budynek i szukasz zdjęć z przeszłości? Ogłoś to ...
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24